Thuốc chống trầm cảm


Thuốc chống trầm cảm là thuốc được chỉ định sử dụng trong điều trị bệnh trầm cảm. Thuốc chống trầm cảm đôi khi còn được các bác sĩ chỉ định sử dụng để điều trị rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), tình trạng rối loạn lo âu, rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD).