Thuốc bổ thần kinh


Thuốc bổ thần kinh là loại thuốc phù hợp sử dụng cho người bị suy nhược thần kinh. Thuốc bổ thần kinh giúp cải thiện các biểu hiện của bệnh và nên có sự chỉ định sử dụng từ các chuyên gia y tế.

Thuốc bổ thần kinh bao gồm các nhóm: