Thuốc chống loạn thần


Thuốc chống loạn thần là tên gọi của nhóm thuốc được chỉ định dùng để điều trị tâm thần phân liệt. Ngoài ra, nhóm thuốc này đôi khi cũng sẽ được sử dụng để điều trị các bệnh tâm thần khác, chẳng hạn như rối loạn lưỡng cực, lo âu nghiêm trọng hoặc trầm cảm. Thuốc không thể điều trị dứt điểm được chứng loạn thần nhưng lại có tác dụng kiểm soát và giảm triệu chứng rất tốt.

Các loại thuốc chống loạn thần phổ biến hiện nay là: