Thuốc giảm đau, chống viêm, hạ sốt


Thuốc giảm đau, chống viêm, hạ sốt bao gồm các nhóm thuốc như: thuốc giảm đau không Opioid (Paracetamol, Aspirin, thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs)), thuốc giảm đau nhóm Opioid (Codein Phosphat, Morphin, Pethidin hydrocloride); thuốc dùng trong bệnh Gút; các loại thuốc chống viêm khác (Corticoid, enzyme); thuốc hỗ trợ giảm đau.

Mỗi nhóm và loại thuốc sẽ có cơ chế, và mức độ đáp ứng khác nhau giữa các tác dụng giảm đau, hạ sốt và kháng viêm. Ví dụ như cùng thuộc nhóm thuốc giảm đau không Opioid nhưng paracetamol chỉ có tác dụng giảm đau, hạ sốt, lại không có tác dụng kháng viêm; trong khi đó các thuốc kháng viêm không steroid khách đều có cả 3 tác dụng, tuy nhiên tác dụng hạ sốt thường yếu hơn.

Chính vì thế, tùy thuộc vào từng bệnh hay triệu chứng, mức độ nặng nhẹ mà sẽ có một loại thuốc giảm đau, chống viêm, hạ sốt phù hợp.