Traphaco

Traphaco được thành lập năm 1972, là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành dược Việt nam. Traphaco có nhà máy đạt GMP-WHO cho TPBVSK