Novell Pharma

Novell được thành lập vào năm 1998 do kết quả của quá trình toàn cầu hóa ngày càng tăng và xu hướng hướng tới hiệu quả trong ngành dược phẩm. Novell sản xuất và cung cấp dược phẩm trong nhiều lĩnh vực như: Dị ứng, kháng sinh, gây mê, tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, da liễu,...