Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hoà (Khapharco)

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hoà (Khapharco) thành lập năm 2015, là công ty dược phẩm chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm Dược phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng.