XL Laboratories

XL Laboratories Private Limited là nhà sản xuất dược phẩm tại Ấn Độ. Công ty sản xuất nhiều loại thuốc chất lượng thuộc các loại và dạng bào chế khác nhau, từ vitamin tổng hợp, chất chống oxy hóa đến các sản phẩm đặc biệt như dẫn xuất artemisinin với đặc sản là viên nang mềm geletin.