Sopharma

Sopharma là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu tại Bungari nổi tiếng với việc sản xuất các loại thuốc chất lượng cao. Sopharma tập trung vào sản xuất và phân phối các sản phẩm liên quan đến sức khỏe.