S.C. Arena Group S.A.

S.C. Arena Group S.A. được thành lập năm 1993, là công ty dược phẩm cung cấp các sản phẩm dược phẩm chất lượng. Arena cung cấp nhiều loại thuốc, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thuốc có nguồn gốc thảo dược.