Pymepharco

Pymepharco được thành lập vào năm 1989, Pymepharco được ra đời với mục đích sản xuất dược phẩm, kinh doanh thuốc & vật tư thiết bị y tế. Hiện Pymepharco đã có nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP