Pierre Fabre

Pierre Fabre là một công ty dược phẩm và mỹ phẩm đa quốc gia của Pháp, được thành lập vào năm 1962. Pierre Fabre phát triển các loại thuốc và sản phẩm theo toa theo dạng khô (viên nén và viên nang), dạng lỏng và bán rắn, viên ngậm và thuốc tiêm.