Olic (Thailand) Ltd

Olic Ltd  hay Olic (Thailand) Ltd được thành lập năm 1984, là một trong những nhà sản xuất hợp đồng và thu phí lớn nhất ở Đông Nam Á cho các sản phẩm thực phẩm và dược phẩm có thương hiệu. Olic luôn mong muốn tạo ra các sản phẩm dược phẩm và chăm sóc sức khỏe khác có chất lượng tuyệt vời cho xã hội, phục vụ cả thị trường trong nước và quốc tế.