Janssen Pharmaceuticals

Janssen Pharmaceuticals là một công ty dược phẩm được thành lập vào năm 1953, trực thuộc Johnson & Johnson. Janssen hiện đang ập trung vào các lĩnh vực y học: Tim mạch & chuyển hóa, miễn dịch học, bệnh truyền nhiễm & vắc xin, khoa học thần kinh, ung thư và tăng huyết áp phổi .