Ferrer Internacional SA

Ferrer Internacional SA được thành lập năm 1940, là công ty phát triển và sản xuất dược phẩm, hóa chất tốt và các sản phẩm thực phẩm. Ferrer cung cấp các sản phẩm như tim mạch, hệ thần kinh trung ương, da liễu,...