Delpharm

Delpharm hiện là một trong những công ty hàng đầu ở châu Âu, xét về quy mô và hiệu quả. Delpharm đã phát triển thông qua việc mua lại nhà máy từ các hãng dược phẩm lớn. Delpharm là một trong những nhà sản xuất thuốc chủ chốt trên thế giới.