Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm (Stella)

Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm (Stella) được thành lập năm 2000 (tiền thân là Công ty TNHH Liên doanh Stada-VN), là một trong những nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu Việt Nam.