Công ty Roussel Vietnam

Công ty Roussel Vietnam được thành lập vào năm 1959, là công ty sản xuất và kinh danh dược phẩm, cung cấp các loại thuốc tân dược, đông nam dược, TPCN, mỹ phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng.