Công ty Cổ phần Dược phẩm Trường Thọ

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trường Thọ được thành lập năm 2001, là công ty sản xuất kinh doanh dược phẩm. Công ty Dược phẩm Trường Thọ đã đạt tiêu chuẩn sản xuất của WHO-GMP, GLP, GSP.