Công ty Cổ phần Dược phẩm Sao Kim (Saokim Pharma)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Sao Kim (Saokim Pharma) được thành lập năm 1999. Saokim Pharma chuyên sản xuất các sản phẩm dưới dạng viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, viên pellet, dạng thuốc giải phóng tại đích, các loại thuốc phun, sấy như cốm, bột, viên đặt.