Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) được thành lập năm 1997, tiền thân là Công ty Dược và vật tư y tế Cửu Long (Pharimexco - VPC). DCL cung cấp các sản phẩm dược phẩm chất lượng, đạt tiêu chuẩn của các cơ quan kiểm định đề ra.