Agimexpharm

Agimexpharm được thành lập vào năm 1981, tiền thần là Xí nghiệp Dược phẩm An Giang và đổi tên thành Agimexpharm vào năm 2008. Tính tới thời điểm hiện tại, Agimexpharm đã có 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm. Agimexpharm tự tin luôn mang tới cho cộng đồng những sản phẩm chất lượng.