West Pharma

West Pharma được thành lập vào năm 1923, là nhà sản xuất, đóng gói và phân phối dược phẩm dạng tiêm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Các sản phẩm của West Pharma luôn đề cao tính hiệu quả, tin cậy và an toàn