UPSA

UPSA được thành lập năm 1953. UPSA ngày nay vừa là một công ty có một trong những khu công nghiệp dược phẩm lớn nhất ở Châu Âu. UPSA phát triển, sản xuất và cung cấp thuốc giảm đau và các bệnh nhẹ hàng ngày, từ trẻ sơ sinh đến người già, đồng thời tiếp thị các thiết bị y tế.