Synmedic

Synmedic được thành lập vào những năm 90, khi mà ngành Dược phẩm đang trỗi dậy ở Ấn Độ. Synmedic chuyên sản xuất và xuất và xuất khẩu các sản phẩm Dược phẩm chất lượng.