S.C. Rompharm Company S.r.l

S.C. Rompharm Company S.r.l thành lập vào năm 2004. Rompharm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm và thuốc. Công ty Rompharm Company là một nhà sản xuất thuốc generic nổi tiếng và cũng là một tổ chức sản xuất theo hợp đồng. Rompharm chuyên về dung dịch nhỏ mắt và hỗn dịch, dung dịch tiêm trong ống và ống tiêm và bột trong viên nang và gói.