PMG Pharm Co., Ltd

PMG Pharm Co., Ltd được thành lập tại Hàn Quốc vào năm 2001. PMG Pharm là công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và tiếp thị dược phẩm