Pfizer

Pfizer là một tập đoàn dược phẩm và công nghệ sinh học đa quốc gia của Hoa Kỳ. Công ty Pfizer được thành lập vào năm 1849 bởi 2 doanh nhân người Đức.