Nu-Health

Nu-Health là nhà sản xuất, đóng gói và phân phối các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng, mỹ phẩm. Trong hơn 25 năm, Nu-Health đã cung cấp rất nhiều loại vitamin và chất bổ sung để giúp tăng cường sức khỏe cộng động.