Medochemie

Medochemie được thành lập năm 1976, Medochemie phát triển, cấp phép, sản xuất, tiếp thị và phân phối các sản phẩm chung có nhãn hiệu cũng như các nhãn hiệu đã được cấp bằng sáng chế của riêng họ. Hiện nay, Medochemie Ltd có 13 nhà máy và cơ sở sản xuất.