Krka D.D., Novo Mesto

Krka D.D., Novo Mesto được thành lập năm 1954, là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu trên thế giới.  Krka là công ty sản xuất và bán dược phẩm theo toa, các sản phẩm không theo toa và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Krka hiện đang phát triển các sản phẩm trong bốn lĩnh vực chỉ định chính: bệnh tim mạch, bệnh đường tiêu hóa và chuyển hóa, nhiễm trùng và bệnh hệ thần kinh trung ương.