Kalbe Farma

Kalbe Farma được thành lập năm 1966, hiện đang là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu ở Indonesia. Kalbe cung cấp thuốc theo toa, thuốc OTC, các sản phẩm dinh dưỡng, thiết bị y tế.