J&E International Corp

J&E International Corp với hơn 25 năm kinh nghiệm, hiện đang là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm thực phẩm chức năng. J&E International Corp cung cấp các sản phẩm có chất lượng tới cho khách hàng.