Hutecs Korea Pharmaceutical Co., Ltd

Hutecs Korea Pharmaceutical Co., Ltd được thành lập năm 1962, là công ty dược phẩm thứ tám được thành lập tại Hàn Quốc. Hutecs chuyên sản xuất và cung cấp các loại thuốc chất lượng.