Egis Pharmaceuticals

Egis được thành lập năm 1913 tại Pháp, là một trong những công ty dược phẩm gốc hàng đầu  ở Trung Đông Âu. Egis là thành viên của Tập đoàn Servier , một công ty dược phẩm quốc tế được quản lý bởi một quỹ phi lợi nhuận có trụ sở chính tại Pháp.
Các sản phẩm của Egis bao gồm các dạng bào chế viên nén, thuốc tiêm, chất lỏng, bán rắn. Hiện Egis có 642 sản phẩm thuộc 166 dòng sản phẩm và chứa 149 hoạt chất.