Daiichi Sankyo

Daiichi Sankyo là một công ty của Nhật Bản chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về dược phẩm. Hiện nay, thương hiệu này đã có mặt tại hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới với 16 nghìn nhân viên. Sự mệnh hướng tới sẽ nghiên cứu, sản xuất các loại thuốc, thực phẩm tốt nhất đến cho người bênh.