Công Ty TNHH Dược Phẩm USA-NIC (USA-NIC Pharma)

Công Ty TNHH Dược Phẩm USA-NIC (USA-NIC Pharma) được thành lập năm 2004. USA-NIC Pharma hiện đã có nhà máy sản xuất, nhà kho, phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn WHO-GMP/GLP/GSP. USA-NIC Pharma là công ty dược phẩm chuyên sản xuất, mua bán các loại Dược - mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.