Công ty liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam (Éloge France Vietnam)

Công ty liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam có tên viết tắt là Éloge France Vietnam chính thức hoạt động vào năm 2008. Ngành nghề kinh doanh chính của Éloge là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.