Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPharma)

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPharma) được thành lập năm 1961, tiền thân là Công ty Quốc doanh Dược phẩm tỉnh Hải Hưng. HDPharma chuyên sản xuất, xuất nhập khẩu dược phẩm, hóa chất, vật tư y tế, thực phẩm, mỹ phẩm.