Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát (TP Pharm)

Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát (TP Pharm) được thành lập năm 2009. Thành Phát Pharma cung cấp các sản phẩm thuốc chất lượng, an toàn. Tính cho tới nay, Thành Phát đã hoạt động trong thị trường dược phẩm được hơn 10 năm, và hiện nay Thành Phát đã có thể trực tiếp sản xuất các sản phẩm dược phẩm, dược liệu sạch từ thiên nhiên.