Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma)

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) được thành lập năm 1974, tiền thân là Xí nghiệp quốc doanh Dược phẩm 2/9. Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang là công ty chuyên sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm.