Công ty cổ phần Dược Đồng Nai - DonaiPharm

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai - DonaiPharm được thành lập vào năm 1996, tiền thần là Công ty Dược phẩm Đồng Nai. DonaiPharm là cung cấp các sản phẩm dược phẩm dưới dạng viên, bột, cốm, dạng lỏng,... hỗ trợ điều trị và điều trị bệnh.