Bangkok Drug

Bangkok Drug được thành lập vào năm 1990 bởi một nhóm dược sĩ. Bangkok Drug là công ty dược phẩm kinh doanh phân phối thuốc và các sản phẩm y tế. Sản phẩm nổi bật của công ty Bangkok Drug là Capsika.