Atlantic Pharma

Atlantic Pharmaceuticals, Inc., là một công ty dược phẩm chuyên biệt mới nổi. Atlantic Pharma thuộc sở hữu tư nhân chuyên phát triển và thương mại hóa các liệu pháp cải tiến ở giai đoạn cuối được sử dụng trong điều trị lạm dụng chất gây nghiện và các tình trạng cũng như bệnh liên quan đến đau.