Actavis

Actavis là một công ty dược phẩm toàn cầu tập trung vào việc mua lại, phát triển, sản xuất và tiếp thị dược phẩm có thương hiệu, thuốc gốc và thuốc không kê đơn cũng như các sản phẩm sinh học. Actavis được thành lập tại Mỹ vào năm 1984.