Abbott

Abbott là một công ty đa quốc gia về thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ được thành lập năm 1888. Abbott tạo ra các sản phẩm đột phá trong chẩn đoán, thiết bị y tế, dinh dưỡng và dược phẩm gốc có thương hiệu, từ đó sẽ giúp mọi người có một cuộc sống khỏe mạnh hơn.